Doctor San
ผม Doctor San ยินดีต้อนรับครับ

ขณะทำการลงทะเบียนท่านควรปฏิบัติดังนี้คือ
ขอขอบคุณมากครับ

ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของ Doctor San Forum ได้ทำความยินยอมตกลงกับผู้ดูแลเว็บไซต์ www.doctor.co.th ว่า

1.ท่านจะไม่นำเสนอสิ่งใดๆก็ตามเข้ามาในกระดานเสวนาของ Doctor San Forum ที่แสดงออกถึง ความก้าวร้าว หยาบคาย หมิ่นประมาท คุกคาม ข่มขู่ หรือริดรอนสิทธิผู้อื่นหรือนำเสนอสิ่งที่เป็นเท็จ นำเสนอสิ่งที่ขัดต่อกฏหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ ข้อความตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง หากท่านฝ่าฝืนและการกระทำของท่านทำให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียต่อผู้อื่นท่านจะต้องรับผิดชอบตามที่กฏหมายกำหนด

2.ท่านจะไม่นำข้อความ บทความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงอันเป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นเข้ามานำเสนอในกระดานเสวนานี้โดยปราศจากการยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน

3.ท่านจะไม่นำเสนอสิ่งที่ชี้นำไปในเชิงโฆษณา ชวนเชื่อเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆโดยมีเจตนาซ่อนเร้นแอบแฝง

4.ท่านต้องระลึกไว้เสมอว่าทางผู้ดูแลกระดานเสวนาของ Doctor San Forum ไม่สามารถจะยืนยันความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ของเนื้อหาใดๆที่ใครก็ตามนำเสนอเข้ามา ท่านจะต้องใช้วิจารณญานของตัวท่านเองในการตัดสินใจหากท่านจะนำ ข้อความที่เป็นคำแนะนำไปปฏิบัติตาม อนึ่งทางผู้ดูแลเว็บไซต์ www.doctor.co.th จะรีบดำเนินการลบ ขจัดบทความหรือข้อความหรือการนำเสนอในรูปแบบอื่นๆทันทีที่มีการตรวจพบว่าสิ่งที่นำเสนอดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่จะนำไปปฏิบัติตามทั้งนี้ ผู้ดูแลเว็บไซต์ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น

5.ทางผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิโดยชอบธรรมในการที่จะไม่อนุญาต ให้บุคคลใดก็ตามที่ตรวจสอบแล้วว่าอาจจะสร้างความเสียหายให้บุคคลอื่น มาเป็นสมาชิกหรือ ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิที่จะตัด ลบข้อความหรือบทความที่ใครก็ตามนำเสนอเข้ามาในกระดานเสวนา Doctor San Forum ออกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6.ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ www.doctor.co.th มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกที่ได้ให้ไว้ ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากทางการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการกระทำของสมาชิกเข้าข่ายผิดต่อกฏหมายของบ้านเมือง

7.ท่านผู้สมัครสมาชิกสามารถเลือกชื่อที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบได้เองและท่านควรจะเก็บชื่อในการลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบและรหัสลับของท่านไว้เป็นความลับไม่ควรให้ผู้อื่นนำไปใช้ ในทางตรงกันข้ามท่านก็จะไม่นำชื่อและรหัสลับของผู้อื่นมาเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

8.ท่านจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านในการลงทะเบียนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จทางผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิจะลบบันทึกเกี่ยวกับตัวท่านออกจากสารบบสมาชิกได้ทันที

9.ท่านที่สมัครสมาชิกโปรดทราบไว้ล่วงหน้าว่าทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบของกระดานเสวนา Doctor San Forum และเมื่อท่านนำเสนอบทความหรือข้อความในรูปแบบใดๆก็ตามเข้ามา ที่อยู่ทางอินเตอร์เน็ต(IP address) ของท่านที่ได้ใช้เชื่อมต่อเข้ามาจะถูกโปรแกรมของ Doctor San Forum บันทึกไว้โดยอัตโนมัติ

10. สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเช่น